Värmeväxlare för Teuva-kokaren 150 l

20192815
Denna värmeväxlare passar för 150 l Teuva-kokaren. Värmeväxlaren medför komfort och trygghet på stugan, för den gör att du inte längre behöver blanda tvätt- och diskvatten för hand. Värmeväxlaren ger färdigt blandat vatten som inte riskerar att bränna dina händer. Vattnet kan användas t.ex. som duschvatten eller diskvatten. Satsen innehåller en värmeväxlare med förhöjningskon och säkerhetsanordningar. Säkerhetsanordningarna innehåller en säkerhetsventil, en bakslagsventil och en temperaturregulator.
956,00 €
956,00 €
Beskrivning
Specifikationer
Fråga om produkt

Värmeväxlaren monteras i ett vattenrum. Den är lätt att installera: du lyfter bort locket och monterar värmeväxlaren på upphöjningskonen i ett vattenrum och ansluter värmeväxlaren. Till slut lägger du på locket igen. Värmeväxlarens rörsystem cirkulerar längs grytans yttersidor, så att grytan i övrigt kan användas normalt. Det heta vattnet i grytan värmer det kalla vattnet som cirkulerar i värmeväxlaren.

En blandningsventil kan levereras för värmeväxlaren. Ventilen gör att vattnet kommer ut vid en önskad temperatur på 35-60°C och hindrar att brännande hett vatten används.

Vattnet från värmeväxlaren kan användas t.ex. i duschen, i lavoaren eller i diskhon. Den producerar också behändigt varmt vatten för en högtryckstvättare som inte har vattenvärmare.

Värmeväxlaren kräver tryckvatten, så som vattenledningsvatten, brunnsvatten eller sjövatten via en pump. Den är ett fördelaktigt alternativ jämfört med en varmvattenboiler.

Värmeväxlaren med förhöjningskon levereras monteringsfärdig.

En kopplingssats fås som tilläggsutrustning.

  • Kupariputken ulkohalkaisija 12 mm ja sisähalkaisija 10 mm

Värmeväxlare för Teuva-kokaren 150 l

956,00 €