Teuva-kokaren 150 l

A110595
Teuva-kokaren är en effektiv vattenvärmare, som håller i tiotals år. Den har en helt rostfri konstruktion, som ger den lång livslängd. Teuva-kokaren kan du fast montera utomhus, eftersom dess konstruktion tål även krävande förhållanden. Det är inte utan orsak som denna produkt beröms för sin hållbarhet – Teuva-kokaren hör till varje lantgårds standardutrustning allt sedan 1928! Vår produkt är till 100 % planerad och tillverkad i Finland.
Beskrivning
Specifikationer
Bilagor
Fråga om produkt

Teuva-kokaren är en effektiv och ekonomisk vattenvärmare, som har vunnit flertalet pris under decennier bl.a. på lantbruksutställningar. Kokaren är till hjälp på små gårdar med kreatur, hästmaneger, i trycktvättar och många andra användningsändamål. Teuva-kokaren kan du fast montera utomhus, eftersom dess konstruktion tål även krävande förhållanden.

Teuva-kokaren förbränner ved utomordentligt, eftersom med en 1,5 härd kokar vattnet på knappt en halv timme. Kokaren värmer det omgivande utrymmet och håller det torrt.

I eldstadens konstruktion har man utnyttjat samma teknik som i de fältkök vi tillverkar åt Försvarsmakten. Eldstadens formgivning garanterar en ren och fullständig förbränning.

Teuva-kokaren är helt och hållet rostfri. Kokarens eldstad och yttre yta är av rostfritt stål.

Kokaren är mycket lätt, endast 68 kg. Tack vare den tippande övre delen sker rengöringen av rökkanalerna enkelt och tappningskranen ökar produktens användningskomfort. Kokaren uppvisar en 150 liters kastrull, som endast är avsedd för uppvärmning av vatten. I kokaren kan monteras en med kon och handtag utrustad separat 100 liters innergryta, varvid kokaren blir en dubbelkastrull som fungerar med vattenmellanrum t.ex. för tillredning av soppor och mjölkbaserade rätter som ska småkoka. När innergrytan lyfts bort, fungerar kokaren åter på normalt sätt.

Kokaren finns att få med rak eller vinklad skorstensutgång enligt val.

Till Teuva-kokaren fås som tilläggsutrustning en värmeväxlare, som ger varmt bruksvatten för olika ändamål, såsom mjölkmaskiners tvättanordningar samt trycktvättar. Monteringen av värmeväxlaren i kokaren kan utföras enkelt och snabbt.

 • Eldstaden har två rostar
 • Justerbara ben som standard
 • Rostfritt lock med tätning. Locket uppvisar en kombinerad över- och undertrycksventil.
 • Den rymliga eldstaden underlättar användning och tändning
 • Tappningskranen ökar användningskomforten
 • Kan fritt utrustas med en värmeväxlare
 • Vikt 68 kg
 • Skyddsavstånd från antändliga material:
  åt sidan 1000 mm
  uppåt 1200 mm

Teuva-kokaren 150 l

1 488,00 €