Piezo för grill

50491008
Teuva-gasolgrillens piezotändare.
35,00 €
35,00 €
Beskrivning
Fråga om produkt

Med piezotändaren kan du tända pilotbrännarens pilotlåga.

Piezo för grill

35,00 €