Piezo för grill

50491008
Teuva-gasolgrillens piezotändare.
28,00 €
28,00 €
Beskrivning
Fråga om produkt

Med piezotändaren kan du tända pilotbrännarens pilotlåga.

Piezo för grill

28,00 €