Värmeväxlarsats med slangar för Parra-grytan 80 l

20192816
Värmeväxlarsats med slangar för Parra-grytan 80 l. Satsen innehåller en värmeväxlare, säkerhetsanordningar och stålflätade slangar för koppling till vattenarmaturen.Säkerhetsanordningarna innehåller en säkerhetsventil, en bakslagsventil och en temperaturregulator.
670,00 €
670,00 €
Beskrivning
Specifikationer
Fråga om produkt
  • Värmeväxlaren monteras i ett vattenrum. Den är lätt att installera: du lyfter bort locket och monterar värmeväxlaren på upphöjningskonen i ett vattenrum och ansluter värmeväxlaren. Till slut lägger du på locket igen. Värmeväxlarens rörsystem cirkulerar längs grytans yttersidor, så att grytan i övrigt kan användas normalt. Det heta vattnet i grytan värmer det kalla vattnet som cirkulerar i värmeväxlaren.
  • En blandningsventil kan levereras för värmeväxlaren. Ventilen gör att vattnet kommer ut vid en önskad temperatur på 35-60°C och hindrar att brännande hett vatten används.
  • Vattnet från värmeväxlaren kan användas t.ex. i duschen, i lavoaren eller i diskhon. Den producerar också behändigt varmt vatten för en högtryckstvättare som inte har vattenvärmare.
  • Värmeväxlaren kräver tryckvatten, så som vattenledningsvatten, brunnsvatten eller sjövatten via en pump. Den är ett fördelaktigt alternativ jämfört med en varmvattenboiler.
  • Värmeväxlaren med förhöjningskon levereras monteringsfärdig.
  • Diameter 530 mm
  • Height 510 mm
  • Weight 7,8 kg
  • The material is high-quality copper pipe, into which have been soldered 1/2" exterior-threaded brass connectors for connection to the water supply network.

Värmeväxlarsats med slangar för Parra-grytan 80 l

670,00 €