Parra-skorstenen

10191102
Den i Finland tillverkade skorstenen Parra passar för alla vedeldade eldstäder, i vilka rökgasernas temperatur är högst 600 grader. Skorstenen går lätt att förlänga med skorstensmoduler av olika längd. Våra produkter är till 100 % planerade och tillverkade i Finland.
790,00 €
790,00 €
Beskrivning
Specifikationer
Bilagor
Fråga om produkt

Parra-skorstenen är en modulär, trygg och lätt rökkanal som är en CE-godkänd produkt. CE-märkningen garanterar produktens höga kvalitet både beträffande material och tillverkningsprocess. Parra-skorstenen finns med svart yttre skal och den passar för alla eldstäder. Skorstenens längd kan enkelt förlängas med skilt beställda moduler, vars längder är 300, 600 och 1200 mm.

Parra-skorstenen har en lätt konstruktion och behöver alltså inga krävande grundläggningar. De inre och yttre rören ansluts på ett sätt som gör monteringen enkel och snabb. Den totala längden av skorstenens isolerade del kan vara 2-15 meter.

Grundleveransen innehåller alltid en tilläggsisolering för mellantaket, en ångspärr samt ett nedre stöd för undertaket. Rökspjället ingår alltid i grundleveransen. Ett rökspjäll är numera obligatoriskt i alla eldstäder. Rökspjället kan monteras antingen i eldstaden eller i rökkanalen.

Leveransen innehåller följande delar:

Ett 1200 mm isolerat rökspjällsavsnitt och ett 300 mm isolerat rökkanalavsnitt (rökrörets inre diameter 125 mm) samt en skorstenshatt
Ett 250 mm långt oisolerat anslutningsrör av rostfritt stål
Ett värmestrålningsskydd
Ett inspänningsband
En genomföringsfläns 0-22°
En ångspärrsfläns 0-22° och en ångspärrstejp
En genomföringsisolering 200 mm
En genomföringsmantel, höjd 400 mm
Rökkanalens stödband samt hålband
Undertakets stöd
Yttertakets tätningsgummi
Ett inspänningsband och en sprint för yttertakets tätningsgummi
En förpackningslåda med tillbehör
Monteringsinstruktioner för skorstenen

  • Grundpaketet innehåller en 1450 mm lång isolerad skorsten samt tillbehör
  • Målad med värmebeständig svart färg.
  • Det inre rörets diameter 125 mm.
  • Den yttre mantelns diameter 255 mm
  • Material galvaniserat stål.
  • Tilläggsutrustning: isolerade modulavsnitt 300 mm, 600 mm och 1200 mm. Innehåller ett inspänningsband.

Parra-skorstenen

790,00 €