Parra-rökkanalen 1450 mm

10191501
Parra-rökkanalen är en monteringsfärdig skorstenslösning. Den inhemska Parra-rökkanalen passar för alla vedeldade eldstäder, i vilka rökgasernas temperatur är högst 600 grader. Våra produkter är till 100 % planerade och tillverkade i Finland.
716,00 €
716,00 €
Beskrivning
Specifikationer
Bilagor
Fråga om produkt

Parra-rökkanalen har tillverkats så att den är hållbar och brandsäker. En luftspalt som andas har lämnats mellan isoleringen och det yttre skalet.

Rökkanalsatsen innehåller en plåtbeslagningssats för yttertak, en skorstenshatt av rostfritt stål, en genomföringskrage till innertaket, ett 25 cm anslutningsrör, ett värmestrålningsskydd och ett rökspjäll. Rökkanalens yttre skal är tillverkat av galvaniserat stål och det inre röret av rostfritt stål.

Rökkanalen är försedd med ett rökspjäll i enlighet med gällande bestämmelser.

 • Rökkanalerna PARRA är CE-märkta och motsvarar standard EN 1856 1:2009.
 • Temperaturklassen är T600, som passar för alla eldstäder.
 • Den isolerade delens längd är 1450 mm.
 • Totallängd 1690 mm.
 • Gasrör Ø143 mm.
 • Soteldsbeständighetsklass: Soteldsbeständig.
 • Skyddsavstånd 40 mm från antändliga material.
 • Mått i tvärsnitt 305 x 305 mm.
 • Monteringsöppningens minimimått 385 x 385 mm.
 • Genomföringsöppningens tilläggsisolering 40 mm. Hård mineralull i klass A1 (ingår inte i leveransen).
 • Maximal tjocklek av isoleringsskiktet för mellanbjälklaget vid genomföringsstället 200 mm. Material:
 • Rökkanalen av rostfritt stål.
 • Rörisoleringen av stenull.
 • Det yttre skalets mantel av galvaniserad stålplatta.
 • Det yttre skalets kortändor och regnhatten av rostfritt stål.
 • Till standardtillbehören hör ett 25 cm anslutningsrör, ett värmestrålningsskydd, ett rökspjäll, yttertakets plåtbeslagningssats och innertakets genomföringskrage.

Parra-rökkanalen 1450 mm

716,00 €