Den öppna bastuugnen Parra 21

10102137
En specialmodell som är en kombination av en bastuugn och en öppen spis. Den öppna bastuugnen ger sköna bastubad tillsammans med det trivsamma skenet från en öppen spis i rummet. Den öppna bastuugnen Parra kan eldas både från bastun och genom en baklucka i rummet invid bastun. Våra produkter är till 100 % planerade och tillverkade i Finland.
Beskrivning
Specifikationer
Bilagor
Fråga om produkt

Parra-bastuugnarna är till alla delar inhemska högklassiga vedeldade bastuugnar tillverkade av fabriken Teuvan Keitintehdas Oy Ab, som grundades för 95 år sedan.

Parra-bastuugnarna håller i flera decennier

Den högklassiga vedeldade bastuugnen Parra är ett förträffligt val för din bastu! Parra 21 passar i en bastu på 8-20 m³ och med den får varje bastubadare njuta av sköna bad. Den kontrollerade styrningen av förbränningsluften gör att veden brinner rent utan partikelutsläpp. Rökkanalens anslutning är placerad antingen på eller bakom bastuugnen. Parra-bastuugnarna är tillverkade av högklassigt stål och håller därför i flera decennier.

Energieffektivitet och ren förbränning utan partikelutsläpp

Planeringen av bastuugnarna har gjorts med fokus på energieffektivitet och ren förbränning utan partikelutsläpp. Bastuugnens eldstad har planerats på nytt och försetts med ett system för styrning av förbränningsluften som ger effektivare förbränning av bränngaser från veden och minskar värmepåkänningen på bastuugnens stomme. Bastuprodukterna Parra är ett ekologiskt val. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkters verkningsgrad, vilket lämnar avtryck i planeringen av våra bastuugnar med låga utsläpp. Våra produkter fyller alla normer och lagliga krav nu och framöver.

Kort skyddsavstånd

Tack vare den nya konstruktionen hos bastuugnens skal blir värmeinverkan på de omgivande konstruktionerna mindre. Detta har medfört kortare skyddsavstånd, så att det blir lättare att placera bastuugnen i själva bastun.

Bastuugnarnas skal fås med svart färg eller i kromstål. Vi tillverkar också bastuugnar av helt rostfria material, som håller bättre i fuktiga klimatförhållanden.

Skyddsväggen gör det möjligt att montera bastuugnen närmare antändliga material. Om bastuugnen monteras på ett trägolv eller ett plattgolv med vattenisolering, behövs ett skyddsunderlag.

 • Bastuns minsta och största volym: 8-21 m³
 • Anslutningskanalens diameter 143 mm på bastuugnen
 • Den uppåtriktade rökkanalanslutningens höjd 705 mm
 • Temperaturklass T600 som är obligatorisk för en rökkanal
 • Öppningen för förbrännings- och ventilationsluft i basturummet minst Ø100 mm
 • Höjd: 690 mm
 • Bredd: 430 mm
 • Djup: 490 mm
 • Vedens längd (max): 35 cm
 • Stenarnas vikt: ca 35 kg
 • Rekommenderad diameter hos stenarna: 8-12 cm
 • Eldstadens vikt: 56 kg
 • Skorstensbehållarens volym (beställs skilt): 30 L
 • Dörrens öppningsriktning kan ändras: Ja
 • Bastuugnen är försedd med justerbara ben
 • Styrskivor för förbränningsluft: Ja
 • Standard EN 15821:2010
 • CE-märkt
 • En garanti på 5 år ges för att eldstadens lock inte bränns sönder, för övriga delar gäller garantin 1 år. Jämfört med den mindre modellen är rökkanalen längre och stenrummet större. Då utnyttjas värmen från förbränningen effektivare och stenarna och bastun värms snabbare.
Tillaggsutrustning Lisäys hormiliitoksen korkeuteen

Vattenvärmare 30 l

525 mm

65° vinkelrör

246 mm

90° vinkelrör

177 mm

25 cm rökrör

ca 200 mm

75 cm rökrör

ca 700 mm

Skyddsavstånd till antändliga material Parra 21

- åt sidorna

250 mm *)

- bakåt

250 mm *)

- framåt

500 mm

- uppåt

1150 mm

Minsta avstånd till icke antändliga väggar

50 mm

 *) Kan minskas till 100 mm genom att använda Parra-bastuugnens skyddsvägg som fås som tilläggsutrustning. I så fall behövs också ett värmestrålningsskydd för anslutningskanalen.
**) Förutsätter att man använder det strålningsskydd som är avsett för bastuugnen.

Den öppna bastuugnen Parra 21

1 608,00 €