Parra 28 kromstål

10102814
En hållbar bastuugn för en stor bastu. En bastuugn som är tillverkad av högklassiga material och passar för bastur på 10-26 kubikmeter. Bastuugnen har ett ännu längre rökcirkulationssystem än systermodellerna och är sålunda verkligt energieffektiv. Ifall du önskar en hållbar bastuugn som ger fylliga bad i en stor bastu, är PARRA 28 ett förträffligt val. Våra produkter är till 100 % planerade och tillverkade i Finland.
790,00 €
790,00 €
Beskrivning
Specifikationer
Bilagor
Fråga om produkt

Parra-bastuugnarna är till alla delar inhemska högklassiga vedeldade bastuugnar tillverkade av fabriken Teuvan Keitintehdas Oy Ab, som grundades för 95 år sedan.

Parra-bastuugnarna håller i flera decennier

Den högklassiga vedeldade bastuugnen Parra är ett förträffligt val för din bastu! Den vedeldade bastuugnen Parra 28 passar för en bastu på 10-26 m³ och i den får varje bastubadare njuta av sköna bad. Parra-bastuugnarna är tillverkade av högklassigt stål och håller därför i flera decennier.

Energieffektivitet och ren förbränning utan partikelutsläpp

Planeringen av bastuugnarna har gjorts med fokus på energieffektivitet och ren förbränning utan partikelutsläpp. Bastuugnens eldstad har planerats på nytt och försetts med ett system för styrning av förbränningsluften som ger effektivare förbränning av bränngaser från veden och minskar värmepåkänningen på bastuugnens stomme. Bastuprodukterna Parra är ett ekologiskt val. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkters verkningsgrad, vilket lämnar avtryck i planeringen av våra bastuugnar med låga utsläpp. Våra produkter fyller alla normer och lagliga krav nu och framöver.

Kort skyddsavstånd

Tack vare den nya konstruktionen hos bastuugnens skal blir värmeinverkan på de omgivande konstruktionerna mindre. Detta har medfört kortare skyddsavstånd, så att det blir lättare att placera bastuugnen i själva bastun.

Bastuugnarnas skal fås med svart färg eller i kromstål. Vi tillverkar också bastuugnar av helt rostfria material, som håller bättre i fuktiga klimatförhållanden.

Skyddsväggen gör det möjligt att montera bastuugnen närmare antändliga material. Om bastuugnen monteras på ett trägolv eller ett plattgolv med vattenisolering, behövs ett skyddsunderlag.

 • En hållbar bastuugn för en stor bastu
 • Bastuugnen är tillverkad av högklassiga material och passar för bastur på 10-26 m3.
 • Bastuugnen har ett ännu längre rökcirkulationssystem än systermodellerna, och är sålunda verkligt energieffektiv. Ifall du önskar en hållbar bastuugn som ger verkligt fylliga bad i en stor bastu är PARRA 28 ett förträffligt val.
 • Anslutningskanalens diameter är 143 mm på bastuugnen
 • Den uppåtriktade rökkanalanslutningens höjd är 775 mm
 • Den alternativa bakre anslutningens diameter är 110 mm
 • Den bakre anslutningens höjd mitt i utgångsöppningen är 650 mm från golvytan
 • Temperaturklass T600 som är obligatorisk för en rökkanal
 • Minsta diameter för en öppning för förbrännings- och ventilationsluft i ett basturum: Ø100 mm
 • Höjd: 755 mm
 • Bredd: 430 mm
 • Djup: 490 mm
 • Vedens längd (max): 35 cm
 • Stenarnas vikt: ca 35 kg
 • Rekommenderat tvärsnitt hos stenarna: 8-12 cm
 • Eldstadens vikt: 66 kg
 • Skorstensbehållarens volym (beställs skilt): 30 L
 • Dörrens öppningsriktning kan ändras: Ja
 • Bastuugnen är försedd med justerbara ben
 • Styrskivor för förbränningsluft: Ja
 • Standard: EN 15821:2010
 • CE-märkt
 • En garanti på 5 år ges för att eldstadens lock inte bränns sönder, för övriga delar gäller garantin 1 år. Jämfört med de mindre modellerna är rökkanalen längre och stenrummet större. Då utnyttjas värmen från förbränningen effektivare och stenarna och bastun värms snabbare.
Tilläggsutrustning Lisäys hormiliitoksen korkeuteen

Vedenlämmitin

525 mm

65° vinkelrökrör

246 mm

90° vinkelrökrör

177 mm

25 cm rökrör

n. 200 mm

75 cm rökrör

n. 700 mm

Skyddsavstånd till antändliga material Parra 28

 - åt sidorna

250 mm *)

 - bakåt

250 mm *)

 - framåt

500 mm

 - uppåt

1500 mm (1300 mm **)

Minsta avstånd till icke antändliga väggar

50 mm

 *) Kan minskas till 100 mm genom att använda Parra-bastuugnens skyddsvägg som fås som tilläggsutrustning. I så fall behövs också ett värmestrålningsskydd för anslutningskanalen
**) Förutsätter att man använder det strålningsskydd som är avsett för bastuugnen.

Parra 28 kromstål

790,00 €