Parra 14 kromstål

10101414
Bastuugnarna Parra har utvecklats med fokus på hållbarhet och praktiska egenskaper – de håller i flera decennier och man blir aldrig trött på dem. Bastuugnarna värms snabbt med en liten mängd ved, och därför är bastuugnen Parra också ett ekologiskt val. Produkten är till 100 % planerad och tillverkad i Finland.
590,00 €
590,00 €
Beskrivning
Specifikationer
Bilagor
Fråga om produkt

Parra-bastuugnarna är till alla delar inhemska högklassiga vedeldade bastuugnar tillverkade av fabriken Teuvan Keitintehdas Oy Ab, som grundades för 95 år sedan.

Parra-bastuugnarna håller i flera decennier

Den högklassiga vedeldade bastuugnen Parra är ett förträffligt val för din bastu! Parra 14 passar i en bastu på 7-14 m³ och med den får varje bastubadare njuta av sköna bad. Den kontrollerade styrningen av förbränningsluften gör att veden brinner rent utan partikelutsläpp. Rökkanalens anslutning är placerad antingen på eller bakom bastuugnen. Parra-bastuugnarna är tillverkade av högklassigt stål och håller därför i flera decennier.

Energieffektivitet och ren förbränning utan partikelutsläpp

Planeringen av bastuugnarna har gjorts med fokus på energieffektivitet och ren förbränning utan partikelutsläpp. Bastuugnens eldstad har planerats på nytt och försetts med ett system för styrning av förbränningsluften som ger effektivare förbränning av bränngaser från veden och minskar värmepåkänningen på bastuugnens stomme. Bastuprodukterna Parra är ett ekologiskt val. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkters verkningsgrad, vilket lämnar avtryck i planeringen av våra bastuugnar med låga utsläpp. Våra produkter fyller alla normer och lagliga krav nu och framöver.

Kort skyddsavstånd

Tack vare den nya konstruktionen hos bastuugnens skal blir värmeinverkan på de omgivande konstruktionerna mindre. Detta har medfört kortare skyddsavstånd, så att det blir lättare att placera bastuugnen i själva bastun.

Bastuugnarnas skal fås med svart färg eller i kromstål. Vi tillverkar också bastuugnar av helt rostfria material, som håller bättre i fuktiga klimatförhållanden.

Skyddsväggen gör det möjligt att montera bastuugnen närmare antändliga material. Om bastuugnen monteras på ett trägolv eller ett plattgolv med vattenisolering, behövs ett skyddsunderlag.

 • Bastuugnen som passar i små bastur på 7–14 m3.
 • Rökkanalanslutning på bastuugnen Ø143 mm eller bakom Ø110 mm.
 • Den uppåtriktade rökkanalanslutningens höjd från golvytan 635 mm.
 • Den bakre anslutningens höjd mitt i utgångsöppningen är 555 mm från golvytan.
 • Temperaturklass T600 som är obligatorisk för en rökkanal.
 • Öppningen för förbrännings- och ventilationsluft i basturummet är minst Ø100 mm.
 • Höjd 645 mm
 • Bredd 430 mm
 • Djup 490 mm
 • Vedens längd max. 35 cm
 • Vedens diameter 10...15 cm
 • Stenarnas vikt ca 30 kg
 • Stenarnas diameter 8...12 cm
 • Eldstadens vikt 50 kg
Tilläggsutrustning Lisäys hormiliitoksen korkeuteen

Vedenlämmitin

525 mm

65° vinkelrökrör

246 mm

90° vinkelrökrör

177 mm

25 cm rökrör

cirka. 200 mm

75 cm rökrör

cirka. 700 mm

Skyddsavstånd till antändliga material PARRA 14

- åt sidorna

250 mm *)

- bakåt

250 mm *)

- framåt

500 mm

- uppåt

1200 mm

Minsta avstånd till icke antändliga väggar

50 mm

*) Kan minskas till 100 mm genom att använda Parra-bastuugnens skyddsvägg som fås som tilläggsutrustning. I så fall behövs också ett värmestrålningsskydd för anslutningskanalen.
**) Förutsätter att man använder det strålskydd som avsetts för bastuugnen.

Parra 14 kromstål

590,00 €