Tietosuojaseloste

Teuvan Keitintehtaalle on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen
yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja käytetään vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

Rekisterinpitäjä
Teuvan Keitintehdas oy
Y-tunnus: 0182701-8
Keitintehtaantie 29
64700 TEUVA
info@teuvan.com

Henkilörekisterin nimi
Teuvan Keitintehdas Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteröitävät henkilötiedot asiakkaan antamana tilauksen, tarjouksen,
toimittamisen tai asiakassuhteen aikana sekä verkkokaupparekisteröitymisen tai
verkkosivuston yhteydenottopyynnön yhteydessä

Yritys:
•Yrityksen nimi
•Yrityksen sähköpostiosoite
•Yrityksen puhelinnumero
•Yrityksen postiosoite
•Yrityksen Y-tunnus
•Yrityksen toimiala
•Tiedot yrityksen tilaamista tuotteista, maksu- ja toimitusehdosta,
toimitusosoitteesta ja laskutustiedot.
•Tilaushistoria
•Muu, asiakkaan tilauksen yhteydessä antama vapaamuotoinen tieto

Henkilö:
•Henkilön nimi
•Henkilön titteli
•Postiosoite
•Henkilön sähköpostiosoite
•Henkilön puhelinnumero
•Tiedot henkilön tilaamista tuotteista, maksu- ja toimitusehdosta,
toimitusosoitteesta ja laskutustiedot.
•Tilaushistoria
•Muu, asiakkaan tilauksen yhteydessä antama vapaamuotoinen tieto.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaalta kerättyjä tietoja käytetään tuotteidemme toimittamiseen asiakkaille,
asiakassuhteen ylläpitämiseen, tuotteiden edellyttämien yhteydenottojen
mahdollistamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää sähköpostimarkkinointiin ja
muuhun etämarkkinointiin, mikäli asiakas on tämän hyväksynyt. Jos käyttäjä
luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Muut säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään myös sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen
asiakassuhteen aloittamiseksi. Tietoja voidaan kerätä väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen ja muiden markkinointitapahtumien yhteydessä.

Tietojen käyttämisen tarkoitus:

Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, sähköpostimarkkinointiin ja muuhun
etämarkkinointiin, mikäli asiakas on tämän hyväksynyt. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Evästeet ja verkkosivuston käytöstä kerättävät anonyymit tiedot:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.
Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää
tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös
käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot. Teuvan Keitintehdas Oy ei käytä
evästeitä, mutta käyttää kolmannen osapuolen evästeitä Google Analyticsin ja
Facebook pikselin kautta.

Kolmannen osapuolen evästeet, Google Analytics/Facebook Pikseli:

Google Analytics ja Facebook-Pikseli ovat kytketty verkkosivuihimme. Evästeiden avulla kerätään verkkosivuston ja verkkokaupan selaustietoja, IP-osoite ja päätelaitteen tunnistetiedot. Lisää tietoa Facebookin ja Googlen
tietosuojakäytännöistä:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Tietojen keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä, parantaa sivuston käyttäjäkokemusta, suunnitella markkinointia sekä kohdentaa verkossa tapahtuvaa markkinointia henkilökohtaisemmin. Lisäksi tietoja käytetään analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Mikäli et tahdo selaimen tallentavat evästeitä, ja siten selaus-, lomake- ja sivuston käyttöoikeustietojen luovuttamista Googlelle ja Facebookille, voit käyttää selaintasi yksityisen selauksen tilassa. Toiminto voi olla selaimesta riippuen nimeltään incognito, InPrivate tai yksityinen selaus (Private Browsing).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Teuvan Keitintehdas Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen:
Joidenkin tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on välttämätöntä maksu- ja toimitusprosessin toteuttamiseksi. Esimerkiksi kuljettaminen vaatii nimi, osoite- ja puhelinnumerotietojesi luovuttamista rahdinkuljettajille.

Verkkopankki- ja luottokorttimaksujen välittäjänä verkkokaupassamme toimii
Paytrail Oyj. Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lisäksi maksutapahtuman yhteydessä välittyvät Paytrailille ostajan yhteystiedot kuten osoite, nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisätietoa löydät osoitteesta: https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

Lisäksi tietojasi voidaan luovuttaa tai siirtää lainsäädännön sallimissa ja
edellyttämissä tilanteissa viranomaisille, IT- ja analytiikkapalveluiden tarjoajille,
palveluiden toimittajille ja muille vastaaville alihankkijoille ja liikekumppaneille.
Pääsy toimittajiemme palvelimille tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla ja käyttöoikeus palvelimelle on vain asianmukaisilla käyttäjillä työtehtäviensä täyttämiseksi.

Rekisterin suojaus ja käsittely:

Teuvan Keitintehdas on digitaalinen asiakasrekisteri, ja sijaitsee yrityksen omalla palvelimella. Yritys suojaa palvelimen ja rekisterin käytön palomuurilla ja
asianmukaisten tietoturvaohjelmistoin, tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus. Yrityksen verkkokauppa ja -sivusto sijaitsevat kotimaisen luotettavan toimijan
palvelimilla, jotka ovat tietosuojattu asianmukaisin keinoin. Henkilötietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, jotta voimme täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat, tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain
tietoja voimme säilyttää pidempään lain vaatimusten vuoksi, kuten kirjanpidon
osalta on.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen:

Teuvan Keitintehtaan Oy:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna.

Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:
Teuvan Keitintehdas Oy
Keitintehtaantie 29
64700 TEUVA
info@teuvan.com

Tietosuojaselosteen päivittäminen:

Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojaselostettamme palveluidemme
kehittymisen tai lainsäädännön muuttumisen johdosta. Ajantasainen
tietosuojaseloste säilytetään verkkosivullamme www.teuvan.com.