Stöd

Produktstöd

Här ser du bruksanvisningarna för våra produkter samt frågor och svar beträffande grillen och bastuugnarna. Här finns också länkar till spårning och avhämtning av gods.

Frågor och svar

Parra-bastuugnar, frågor och svar. Ladda ner.
Teuva-flytgasgrill, frågor och svar.  Ladda ner.

Bruksanvisningar

Bruksanvisningar för Parra-bastuugnarna. Ladda ner.
Bruksanvisningar för Teuva-flytgasgrillen. Ladda ner.
Bruksanvisningar för Paella-pannan. Ladda ner.
Bruksanvisningar för gasbrännaren. Ladda ner.
Bruksanvisningar för Praasu. Ladda ner.
Bruksanvisningar för Teuva-kokaren. Ladda ner.
Bruksanvisningar för Parra-grytan. Ladda ner.
Bruksanvisningar Parra-rökröret. Ladda ner.
Bruksanvisningar för Parra-skorstenen. Ladda ner.
Bruksanvisningar för fältkokaren FC30. Ladda ner.
Bruksanvisningar för fältkokaren FC75. Ladda ner.
Bruksanvisning för fältkokarens gasbrännare.Ladda ner.
Bruksanvisning för hot dog-kärran. Ladda ner.
Bruksanvisning för hot dog-kärrans gasbrännare. Ladda ner.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för värmeöverföringsvätskan för dubbelväggigt kokaren. Ladda ner.

Spåra beställningen

Du kan spåra Postens beställningar här. Mata in din försändelsekod i fältet. Klicka på Sök försändelse.
DB Schenkers beställningar för avhämtning kan du spåra här. Mata in din försändelsekod i fältet. Klicka på Sök. 
DB Schenkers utlämningsställen hittar du här.
Kaukokiitos leveranser kan du spåra här.

Service

Om din grill inte fungerar som den ska är det bäst att först läsa frågor och svar. Där ser du också länken till bruksanvisningen. Du kan beställa reservdelar i vår näthandel. Om du trots det inte kan lösa problemet, sänd oss e-post eller ring till vår kundservice. Tillsammans lokaliserar vi problemet snabbt. I de flesta fall kan du själv åtgärda problemet.

Du kan sända grillen till oss för service och rengöring. Då vi fått grillen servar vi den i regel på två dagar, vid behov t.o.m. samma dag. Tvätt av anordningen ingår i alla serviceåtgärder. Vår återförsäljare Wilhtom i Esbo står till tjänst med service i Helsingforsregionen och Södra Finland.

Testa grillen i god tid före ditt planerade evenemang, så att du kan vara säker på att den fungerar. Om våra produkter används enligt instruktionerna, underhålls regelbundet och förvaras på rätt sätt, håller de i flera decennier.


Kontakta oss då du behöver råd om service och reservdelar.